Naschoolse activiteiten

Ieder kind is wel ergens goed in, maar niet ieder kind is zich al bewust van eigen kwaliteiten. Sommigen hebben een duwtje in de rug nodig om hun eigen interesses en talenten te ontdekken. Het is de ambitie van Kindcentrum Noord om het gehele onderwijsjaar te zorgen voor een naschools activiteitenaanbod. Het aanbod kan worden gezien als een verlengstuk van wat onder lestijd aan de kinderen wordt aangeboden. In Kindcentrum Noord kunnen kinderen na de lessen kennismaken met allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Zo komen kunst en cultuur, sport, yoga en techniek aan bod. De kinderen krijgen voor iedere activiteit een brief met opgavestrookje mee naar huis. Als er teveel aanmeldingen zijn gaan we loten of proberen we een tweede workshop te organiseren.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek