Basisonderwijs

Ons onderwijs werkt met jaargroepen. Voor elk leerjaar ligt de leerstof vast. De leerkrachten behandelen de leerstof aan de hand van reguliere lesmethoden. Van ieder kind houden zij de vorderingen bij. De leerkrachten stemmen bovendien hun werkwijze met elkaar af. We werken volgens het Directe Instructie Model (DIM). Bij het DIM-model wordt uitgegaan van de verschillen tussen leerlingen. De leerkracht houdt in zijn les rekening met het tempo, het niveau en de belangstelling van ieder kind.

Voor een goede doorlopende leerlijn werken we vanaf groep 1 tot en met groep 8 met lesmethoden die zich hebben bewezen als effectief. We zetten maximaal in op de taal- en leesontwikkeling. We besteden veel tijd aan de spraaktaalontwikkeling. Voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode Leefstijl. Alle leerkrachten hebben het certificaat Leefstijl. Voor het rekenonderwijs gebruiken we de rekenmethode Rekenzeker. Voor de overige vakken hebben we de methode Alles in één.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek