Onderwijsvisie

Bewegend leren

We gebruiken bewegend leren om je leerlingen op een leuke en originele manier te laten leren. Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. In de klas bewegend leren betekent cognitieve leeractiviteiten als instructie en verwerking van leerstof afwisselen met bewegingsactiviteiten. Bijvoorbeeld door tijdens het leren fysiek bezig te zijn met dansen, springen of andere bewegingsvormen. Dit doen we zowel binnen als buiten.

Woordenschat

Woordenschat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Begrijpen waar zaken over gaan en begrijpend lezen worden bij een te geringe woordenschat moeilijk. Ook jezelf goed kunnen uitdrukken heeft een rijke woordenschat nodig. Wij werken vanaf de peuters met de methode LOGO 3000. Zo creƫren we binnen ons Kindcentrum een doorgaande lijn. Door mooi opgemaakte wandplaten, praatplaten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes, versjes en allerlei spel- en bewegingsvormen wordt de woordenschat van alle kinderen op een hoger niveau gebracht.

Breed aanbod

We willen ons allereerst richten op de resultaten voor taal, rekenen en lezen. De tweede focus betreft de vaardigheden van de 21e eeuw. Initiatief nemen, communiceren, samenwerken, kritisch denken en flexibiliteit. Het gaat erom hoe je overeind blijft in een samenleving die snel verandert. Daarnaast zetten we in op een breed aanbod waaronder digitale vaardigheden sport, muziek en handvaardigheid. Binnen ons naschools aanbod is er voor kinderen veel te kiezen. Zo zijn er bijvoorbeeld workshops yoga, graffiti, taarten/cupcakes maken, vloggen en fotografie. Ook kunnen de bovenbouwleerlingen een (blaas) instrument leren bespelen.

Voeding & leefstijl

Jong geleerd is oud gedaan. Wanneer kinderen van jongs af aan verantwoorde en gezonde voeding krijgen heeft dit een positief effect op hun groei en ontwikkeling. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen ervaring opdoen met gezond en gevarieerd eten zodat ze later op dit gebied zelf bewuste keuzes kunnen maken. Voldoende beweging is gezond en goed voor de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren spelenderwijs samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met regels en nog veel meer. Bewegen stimuleert de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen van kinderen. We zorgen daarom letterlijk voor veel bewegingsruimte en -activiteiten, zowel binnen als buiten, voor alle kinderen.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek