Passend onderwijs

Vanaf 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Dat betekent onder andere dat regulier en speciale onderwijs samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. En dat het onderwijs een zorgplicht heeft. De onderwijsinstelling waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind. Onderwijs en gemeenten/jeugdhulpverlening werken aan een integrale leerlingondersteuning. Binnen Stichting Marenland zijn verschillende voorzieningen in het kader van passend onderwijs waar wij gebruik van kunnen maken. Voorbeelden zijn het Regionaal Expertise Team Noordkwartier Marenland en de Junior Masterclass. Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we naar de website van Marenland: http://www.marenland.org/onderwijs/passend-onderwijs/

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek