Visie en identiteit

Visie: de kracht van samen

Waar wij voor gaan als KC Noord? Wij willen kinderen bagage meegeven om zich vanuit een positieve levenshouding te ontwikkelen tot een succesvol mens. Dat vraagt om een brede ontwikkeling. Daarom bieden we een integraal en harmonieus aanbod op alle ontwikkelingsgebieden: creatief, sportief, cognitief en sociaal-emotioneel. Samen leren leven, maar ook samen leven leren. Daarmee bedoelen we het leven van vandaag, op ons KC. Maar ook het leven van morgen, in een snel veranderende wereld vol uitdagingen. Daarop bereiden we kinderen zo goed mogelijk voor. Hoe? Door ze de benodigde en hedendaagse kennis en vaardigheden mee te geven, ze hun eigen talenten te laten ontdekken, ze ruimte te bieden, ze uit te dagen en waar nodig te ondersteunen. We bieden kinderen een doorgaande leerlijn aan. Dat vraagt om een gezamenlijke organisatie en pedagogische aanpak. En om samenwerking met ouders en al die anderen die zo bepalend zijn voor de ontwikkeling van kinderen.

We willen kinderen plezier laten beleven. Ze ervaringen bieden die enthousiasmeren tot verder ontdekken en leren. Zo dragen we bij aan hun toekomst en daarmee aan die van ons allemaal. Daar geloven we in. Want de wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken.

Identiteit

In ons kindcentrum is iedereen welkom, ongeacht identiteit, geloof of achtergrond. Levensbeschouwelijk onderwijs wordt voor alle kinderen breed aangeboden. We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team zich gehoord en gezien voelen in onze KC. Een keer per maand staat identiteit op de teamagenda en wisselen we aan elkaar uit hoe het gaat. En maken we plannen voor de komende periode. Wij geven op verschillende manieren vorm aan het werken vanuit verschillende identiteiten.

Elke ochtend hebben we een opening met een meditatief moment van ongeveer 5 minuten. Er is aandacht voor wat er leeft en speelt in de wereld en de naaste omgeving. Dit gebeurt in de groep door de eigen leerkracht. De inhoud kan verschillend zijn: een gebed, een lied zingen, een gedicht voorlezen, een stiltemoment, een ervaring delen of aandacht besteden aan een belangrijke gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. Ook sluiten we de dag gezamenlijk weer af.

We gebruiken Trefwoord in de groepen 1 t/m 8 als een methode voor levensbeschouwelijk onderwijs. Het kindcentrum laat kinderen kennismaken met de verschillende levensbeschouwingen in de wereld en stimuleert hen daarover in gesprek te gaan. Van belang is dat ook andere geloven aan bod komen. We besteden per week minimaal 1 uur aan levensbeschouwing. Ook vertellen we met behulp van Trefwoord Bijbelse verhalen op een manier die voor iedereen toegankelijk is. Minimaal eenmaal per jaar hebben we een project, waarin de verschillende identiteiten tot uiting komen.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek