de drie brugfunctionarissen

Brugfunctionarissen

Geplaatst op: 10 september 2020

Als school zijn we al lang bezig om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Dit is niet zomaar. Wetenschappelijk is bewezen dat de kinderen van ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, op school beter scoren! En dat is wat we allemaal willen. Als school bevorderen we dit. Voorbeelden:

  • De kennismakingsgesprekken van deze maand. Er wordt niet alleen kennis gemaakt, u bespreekt de talenten van uw kind met de leerkracht. Uit ervaring blijkt dat dit zeer zinvolle gesprekken zijn die ten goede komen aan uw kind.
  • De presentaties van projecten waar de kinderen aan u als ouder laten zien wat ze hebben geleerd. We merken dat dit kinderen extra motiveert.
  • De cursus ‘Samen leren’, een cursus die ouders helpt bij taal thuis.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. En we willen dit ook steeds verbeteren. Daarom hebben sinds twee jaar de brugfunctionaris. Zo genoemd omdat ze een brug slaan tussen school en thuis. Zij informeren bij ouders wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling kind. Op dit moment hebben we er drie: Mohamed Egal, Tom Albertus en Gülçin Polat. Het zijn medewerkers van school die deze rol vervullen. De informatie die zij van u krijgen gebruiken wij om de aansluiting van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen op school beter te laten verlopen. U kunt ook zelf contact opnemen. Hieronder staan de contactgegevens.

Contactgegevens:

Tom Albertus:             tommymercelina@outlook.com               06-22243186

Mohamed Egal:          egal54@hotmail.com                                   06-48727868

Gülcin Polat:               gulcinnisa@hotmail.com                            06-19047545

« Terug naar nieuwsoverzicht

Meest recente berichten

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek