12 april 2021, de schooltuinen worden verplaatst.

Nieuw gebouw voor onderwijs en kinderopvang in Delfzijl Noord

Geplaatst op: 14 april 2021

Het college van B&W heeft in nauw overleg met Noordkwartier, Marenland en Kids2B besloten om een nieuw kindcentrum te bouwen voor Delfzijl Noord.

Dat betekent dat een deel van het multifunctionele gebouw ‘Brede School Noord’ wordt afgebroken. Er komt voor het onderwijs en de kinderopvang een nieuw gebouw aan de andere kant van de Waddenweg. Onderwijs en kinderopvang zijn blij met dit besluit.

De Brede School moet vanwege de aardbevingsrisico’s bouwkundig worden versterkt. Deze situatie heeft behoorlijk veel impact en er zijn hoge kosten aan verbonden. Als het gehele gebouw versterkt moet worden, kunnen we onze lokalen niet gebruiken en moet gezocht worden naar een tijdelijke locatie. In overleg is gezocht naar een oplossing die duurzaam en toekomstgericht is voor kinderen en ouders en waarmee de financiële middelen zo goed mogelijk ingezet kunnen worden. Het voorstel is nu dat er een kindcentrum komt dat aan de kinderen van onze basisschool en de kinderopvang een veilige en kindvriendelijke plek biedt om te leren, te spelen en te groeien.

Sporthal

De sporthal en het wijkcentrum blijven op de huidige plek. Dit deel van het gebouw wordt versterkt. Ook krijgt het een nieuwe entree en een groot plein aan de nieuwe voorzijde. Deze maatregelen verhogen de ruimtelijke kwaliteit van de sporthal en de directe omgeving. Het college van B&W zet met het plan ook in op een betere toegankelijkheid van de sporthal en het wijkcentrum. Het krijgt een eigen gezicht.

Aspecten bij de keuze

Een aantal aspecten heeft bij de keuze voor nieuwbouw een rol gespeeld. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het onderwijs in de brede school is sneller teruggelopen dan verwacht. Er wordt niet zoveel gebruik gemaakt van de ruimten die bedoeld waren voor wijkorganisaties. Daarom zijn er ruimten verhuurd aan allerlei instellingen en is er leegstand in het gebouw. Het risico bestaat dat de leegstand in het gebouw de komende jaren zal toenemen.

Proces

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw maandag 12 april begonnen. Voor de nieuwbouw moet een deel van de schooltuin en de tuin van ‘Groen voor Rood’ worden verplaatst. De planning is nu dat de school september 2022 geopend zou kunnen worden.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek