Medezeggenschap

Kindcentrumraad

Wij hebben een kindcentrumraad. Via deze raad kunt u als ouder invloed uitoefenen op het beleid. U kunt bijvoorbeeld meebeslissen over beleidsplannen of de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, en voorstellen doen met betrekking tot het functioneren van het kindcentrum. Ook kunt u meepraten over het onderwijs en de standpunten van ouders/ verzorgers kenbaar maken aan de directeur. De KC raad van Kindcentrum Noord heeft acht leden, waarvan vier ouder en vier personeelslid zijn. De KC raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Leerlingenraad

Kindcentrum Noord heeft een leerlingenraad, waar 12 (democratisch gekozen) leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 in zitten. De leerlingenraad overlegt met de directie om de belangen van alle kinderen in het kindcentrum te behartigen. Zij kunnen met idee├źn komen, maar de directie kan ze ook vragen om over allerlei zaken mee te denken. De bankjes op het schoolplein en de pannakooi zijn twee voorbeelden waar de leerlingenraad voor heeft gezorgd.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek