Organisatiestructuur

Wie doet wat binnen Kindcentrum Noord

Het management

De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kindcentrum. Daarnaast is hij adviseur van de kindcentrumraad. Samen met de coördinator van de kinderopvang, de coördinator onderbouw en de coördinator bovenbouw vormen zij het managementteam. Ze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Intern begeleiders

De intern begeleiders (ib’ers) coördineren voor het team alle zaken rondom de zorg. Zij zijn er voor de leerlingen die speciale aandacht en ondersteuning nodig hebben. Ook maken ze samen met de groepsleerkracht werkplannen voor deze kinderen. In het kindcentrum zijn twee ib’ers. Een voor de onderbouw (groep 1-4) en een voor de bovenbouw (groep 5-8). Daarnaast is er een orthopedagoog aan het kindcentrum verbonden voor de kinderen in de leeftijd 0-4 jaar.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Maar daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling door te observeren of een kind vooruitgang boekt en nieuwe dingen wil leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken de leerkrachten waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders.

Onderwijsassistenten

Onder verantwoordelijkheid van de leraar verrichten onderwijsassistenten onderwijsinhoudelijke taken en begeleiden ze leerlingen bij het verwerven van vaardigheden. Daarnaast hebben zij verzorgende taken. Ook kunnen onderwijsassistenten kleine groepen met langzame of juist snelle leerlingen ondersteunen.

Pedagogisch medewerkers

Onze pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf. Zij hebben de zorg voor de groep en de individuele kinderen, en werken samen met ouders en collega’s. De pedagogisch medewerkers werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en in de BSO met kinderen tot 13 jaar.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek