Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten/pedagogisch medewerkers een goede band hebben met elkaar. Want dit vergroot de succeskansen van het kind. We maken verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Ouderparticipatie is de ondersteuning die ouders bieden bij feesten en vieringen, de KC raad of de activiteitencommissie. Dit versterkt de relatie. Ouderbetrokkenheid is de ondersteuning die ouders hun kind geven bij zijn of haar ontwikkeling. Kinderen die actief door hun ouders worden gesteund en waarvan de ouders in gesprek gaan over de vorderingen, hebben een groter leerrendement.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek