Partners

Bevoegd gezag

Kindcentrum Noord valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Marenland heeft 17 basisscholen en 5 kindcentra in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. De organisaties verschillen in onderwijsaanpak, sfeer en grootte. Er zijn een aantal onderwerpen waar we in gezamenlijkheid aan werken. De komende jaren willen we flinke stappen zetten in:
Uitdagend onderwijs, omdat kinderen een stap vooruit zetten als het onderwijs uitdagend is en aansluit bij verschillen.
Ouderbetrokkenheid, omdat kinderen een stap vooruit zetten wanneer leerkrachten en ouders goed contact met elkaar hebben en samenwerken.
Ondernemerschap, omdat kinderen een stap vooruit zetten wanneer we slim samenwerken met onze omgeving.
Professionalisering, omdat kinderen een stap vooruit zetten wanneer ze worden begeleid door bekwame en gemotiveerde professionals.

Voor de ondersteuning van de scholen en kindcentra beschikt Marenland over een eigen onderwijsbureau. Zie voor meer informatie over Marenland: www.marenland.org

Samenwerkingspartners

Om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te geven en ervoor te zorgen dat
kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, werken we samen met verschillende
organisaties en verenigingen. Onze samenwerkingspartners zijn:

 

IVAK: voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur

Huis van de Sport Groningen: voor activiteiten op het gebied van sport en gezondheid

Groen voor Rood: Een initiatief van de wijkbewoners om de buurt te vergroenen. Onder andere met schooltuintjes voor de kinderen.

Betinge Steate: Een verzorgingstehuis van Zonnehuisgroep Noord.

Wijkbedrijf Delfzijl Noord: Het wijkbedrijf is een stichting die voor de gemeente de exploitatie van het wijkgebouw (bredeschool noord) organiseert en uitvoert.

Wijkbelang is de organisatie waarin alle wijkverenigingen in zijn vertegenwoordigd en zorgen voor alle activiteiten gericht op de bewoners van Delfzijl Noord.

Centrum voor Jeugd en Gezin: Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geeft informatie en advies over alles wat te maken heeft met opvoeden, opgroeien en ontwikkeling.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek