Huisvesting

Wij zijn gehuisvest in het gebouw Brede School Noord. Het gebouw is eigendom van de gemeente, wij huren onze lokalen. In het gebouw zijn ook andere huurders, zoals CJG, SW&D en Wijkbelang. In onze regio is aardbevingsproblematiek. Dat betekent voor de scholen dat zij in een aardbevingsbestendig gebouw moeten worden gehuisvest. Binnen een termijn van 4 jaar zullen wij een nieuw gebouw betrekken. Een gebouw waarin wij alleen als kindcentrum zitten. Wij denken dat het nieuwe gebouw nog meer zal bijdragen aan onze missie: een optimale ontwikkeling van de kinderen van Noord.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek